Tento článek je určen těm, kteří se nezajímají pouze o viditelné efekty na obloze, ale snaží se dávat kosmické jevy do souvislosti s tím, co se děje na Zemi. Pokud jde o mne, nezajímám se nikdy o tyto věci příliš dopředu, teprve tehdy, když se stanou aktuálními. Koncem roku 2012 jsem kataklysma ani nic radikálního nepředpokládal, nyní při příletu komety jsem měl pocity jiné.
Lidé vždy přisuzovali kometám úlohu poslů změn, ne-li přímo jejich vykonavatelů. Tyto názory provázejí i současnou kometu tím spíše, že se nacházíme na začátku nového civilizačního cyklu, který se bude odvíjet na jiných principech nežli předchozí. Jiné principy vyžadují ovšem jiného člověka a vše to, co se odehrálo v období prosinec 2012 - březen 2013, i to, čeho jsme svědky nyní, směřuje k jeho formování.
Bytosti hmotného i duchovního kosmu se účastní této přeměny člověka a pomáhají jí. Mezi ty hmotné patří mimozemšťané různých podob a konstituce a také živá tělesa jako Matka Země a hvězdy - i naše Slunce. Někteří mimozemšťané již několik let pracují v blízkosti Slunce, ne-li v něm. Bytosti duchovních prostorů pak zaujaly svá místa v našich filosofiích, co jich jen je. Často je jednodušší se jich prostě zeptat na povahu jevů, nežli napínat své myšlení nadoraz. Totéž je možné u mimozemšťanů.
Kometa byla od počátku zvláštní dvěma věcmi. Především svou dráhou, která se musela velmi přiblížit k Slunci. Buď byla dána jako hra gravitačních sil, nebo byla programována z důvodu vyžadujícím co nejmenší možnou vzdálenost od Slunce v periheliu. Onen důvod by mohl spočívat pouze v nutnosti vzájemné interakce.
Všichni jsme viděli věc druhou, snímky jádra komety nebo těsného okolí, které zobrazovaly další tělesa, zjevně umělá a nemající nic společného se zmrzlou horninou. Dnešní počítačová technika umožňuje leccos, ale různé záběry z různých úhlů velmi ztěžují považování této věci prostě za fake.
Před křížením dráhy Země kometa změnila polohu - (jaká síla to mohla způsobit?) a došlo také asi ke korekci dráhy. Kometa se ani později nechovala jako ostatní, dvakrát vybuchla, podruhé den před příletem ke Slunci, kdy zvýšila jasnost. V periheliu, které jsme nemohli vidět kvůli odstínění kamery satelitu, došlo k čemusi, co bylo doprovázeno opakovaným zvýšením vyzáření Slunce a vysláním řídké sluneční hmoty vstříc kometě. Ta přitom ztratila část hmoty nebo aspoň světelného záření. Odlétající zbytek ještě zpočátku svítil dost, ale postupně slábl. Podle snímků NASA však jádro existuje stále. Dráha je ale změněna, takže poloha nejbližší k Zemi nastane patrně později než 26.12. Tolik ve chvíli psaní článku, více řeknou snímky komety dále od Slunce. 
Nyní hledisko alternativních energií. Kometa ISON disponuje kinetickou energií jako všechny komety. Navíc v ní však při příletu byla energie umělá cizího původu. Mohli bychom spekulovat, zda šlo o sílu stroje nebo pouze o energii dodávanou zdálky. Zůstaňme však raději jen u toho, že zde bylo něco, co mohlo kometu ovládat.
Nejblíže Slunci 28.11. zvečera došlo k vyzáření obou těles vzájemně. Slunce vyslalo jakýsi příjmový signál a dále sluneční vítr, který měl nést záření  komety k Zemi. ISON předala Slunci energii s informací obsahující podnět ke změně myšlení lidí, aspoň těch, kteří jsou toho schopni. Musela být přitom obětována podstatná část její síly i hmoty.
Sluneční vítr nesl hned zesílenou energii ISON k Zemi. První část dorazila v večerních hodinách 29. listopadu zviditelněna hustotou větru, maximum nastalo 1. prosince myslím asi ve 2:30. 
Velkou část informace Slunce přijalo do sebe a učinilo ji součástí všech blízkých erupcí, které ji rovněž budou předávat nám. Dvě z nich, jakož i dva silné záblesky, proběhly při odletu zbytku komety.
Ten nese stále cizí umělou energii a ztráta jasu nemusí být určující pro účinek oblaku prachu, kterým může Země projít. Může zesílit kolem 10.1.2014, ale co se týká jeho charakteru, nechci být prorokem. Musíme počkat a od Silvestra sledovat své pocity. Pro někoho mohou být těžké, ti kdo již proměnou prošli, nemusí cítit nic. Jako vždy záleží také na vnímavosti…a počátek cyklu jde pomalu.
Děkuji všem, kteří dočetli toto povídání do konce.