Při pokračujícím zkoumání irské megalitické lokality Loughcrew v roce 2007 jsme navštívili i další zdejší kopce. Na hřebenu se nacházejí celkem čtyři a tři z nich tvoří funkční celek. Jejich energie byla ve starých dobách příslušným obřadem pravidelně posílána do celého ostrova k jeho významnému posílení. Vycházela přitom z prostředního vrchu, krajní - mužský a ženský, sloužily k aktivaci. Celý systém byl natolik působivý, že jsme se začali zabývat možností objevit a aktivovat podobný v Čechách. 

Byl nakonec nalezen mezi Libčevsí a Mnichovským Týncem na lounském okraji Českého Středohoří. Jeho aktivace proběhla úspěšně na jaře 2008. Postřední z kopců se jmenuje Malý vrch (kóta 374) a prodloužená osa systému překvapivě směřuje do Prahy. Vzájemná poloha vrchů v Loughcrew i u Libčevsi je podobná geometrii zcela jiných útvarů, totiž tří gízských pyramid. To jsou ovšem umělé útvary, důvodně dnes dávané do souvislosti s pásem souhvězdí Orion. Jsou mementem prastarých událostí spojených se vznikem staroegyptské kultury, na kterém se účastnila mimozemská entita přicházející z Orionu. 

V té době jsme již měli za sebou návštěvu Egypta a byla nám známa problematika polohy tří pyramid i tzv. ztracené pyramidy odpovídající poloze hvězdy ?1 Orionis (viz připravovaná kniha Energie grálu). I známá sfinga je důležitou součástí tohoto systému. Její tušená souvislost s pradávnými genetickými informacemi a utvářením lidské DNA byla již na místě prakticky potvrzena. Také s dnešní a budoucí genetikou. Je proto významné, že hned po aktivaci libčeveských kopců se v lokalitě objevila energie entity Orion a vyznačila i polohu odpovídající sfinze, ovšem tak, aby byla člověku přístupná. Je to malý pahorek s křovím východně od Malého vrchu. Lze na něm najít obřadní místo - je vyznačené třemi malými kameny – schopné testovat, zda potenciální rodiče mohou zplodit dítě se změněnými genetickými vlastnostmi a také schopné případně upravit vlastnosti rodičů, je-li výsledek kladný. Toto místo lze běžně navštěvovat, nejlépe od Mnichovského Týnce. 

Není bez zajímavosti ani to, že den po aktivaci tří vrchů bylo vyfotografováno na Rané cosi velmi připomínající jev UFO, dokonce několikrát a v různých směrech od tohoto ráje paraglidů. 

V blízkosti tří libčeveských kopců se nacházejí vrchy Srdov a Brník, na kterých jsou nově vytvořená rituální místa, týkající se schopnosti procítění citového partnerského vztahů, respektive možnosti pochopení a řešení osudových záležitostí jedince. 
 

Tři libčeveské kopce

© Pavel Kozák:
Tři libčeveské kopce, pod pravým kopcem pahorek „sfinga“
Pohled z Malého vrchu na západní Křížový vrch

© Pavel Kozák:
Pohled z Malého vrchu na západní Křížový vrch. V pozadí zleva Brník, Srdov, Oblík a Raná

 

Raná, padák a neznámý objekt

© Pavel Kozák:
Raná, padák a neznámý objekt. V pozadí zleva tři libčeveské kopce, Brník, Srdov a Oblík