Zvykli jsme si přebývat ve stavbách, které umísťujeme v krajině. Dnes tak činíme většinou bez toho, abychom se zajímali o energii místa na rozdíl od dávných předků, pro které byla energetická charakteristika sídla zásadní věcí. Můžeme se tak často dostat do potíží tělesných nebo psychických, aniž bychom si uvědomili jejich bezprostřední příčiny. Chceme-li se naopak vrátit k praxi starých druidů, nabízí se nám několik možností, jak se tomu vyhnout.
Vybíráme-li pozemek pro stavbu domu, je velmi prospěšné jej posoudit z hlediska možného výskytu míst se zápornou energií, ať už je její původ v lokalitě samé nebo v události, která se tu stala. Běžné geopatogenní zóny jsou všude a je pouze možné orientovat stavbu tak, aby jejich průběh uvnitř důležitých místností (ložnice, pracovna) umožňoval bezproblémové umístění nábytku.
Je dobré se zajímat také o to, zda se na pozemku nachází místo pozitivní, vhodné pro příjem energie, meditaci nebo léčení a předem je pro tyto účely rezervovat. Je přitom nepodstatné, zda nachází v půdorysu domu nebo mimo něj.
Bydlíme-li již v domě nebo bytu, který nám byl dán, snažíme se vyhnout působení geopatogenních zón rozmístěním nábytku tak, abychom leželi nebo seděli mimo ně. Často používáme různé zářiče pracující na bázi energie tvaru nebo transformace jiné síly. Zde je velmi důležité, abychom si ověřili jejich dosah, zvláště v případě, že chceme odrušit záření těžkých kovů. Při nesprávném odhadu může dojít pouze k odchýlení škodlivého vyzařování o několik desítek centimetrů, čímž se jen přesune jeho působení například z hrudi spícího do hlavy.
Spolehlivější jsou rozprostřené fólie, kde je rozsah odstíněné plochy zřejmý.
Na pozemku lze provádět prospěšné energetické zásahy, ať je tu stavěn dům nový, nebo již existuje. Především vytváření nových energetických bodů, které mohou kladně ovlivnit celou lokalitu a to přímo nebo pomocí stavby kamenů. Patogenní zóny je možné v určitém obvodu zcela utlumit realizací malého kromlechu, pokud to povaha terénu dovolí.
Obecně je dokonce možné přivádět na pozemek energii pomocí kamenných řad nebo zdí z odlehlejšího zdroje. Konkrétní řešení vyžaduje však jemný cit a odhad a také spolupráci s odborníkem v oboru feng-šuej, který by měl určit, do kterého místa pozemku je nutno energii přivést, aby bylo její působení harmonické. 
Místa pro takováto řešení je nutno hledat psychotronicky jako vhodná, nikoli podle zrakové či architektonické libosti. Ta v takovém případě vyplývá z energetického pojetí. Při výběru kamenů pak neopomeneme uplatnit zásady uvedené v kapitole o megalitických stavbách.
 
/pozn.: Kniha Energie krajiny je rozebrána/