Ve střední Bretani, v lesním komplexu Foret de Paimpont, najde i cizí návštěvník snadno oplocené prostranství, v jehož středu kolem několika mladých kmínků jsou dva větší a několik drobných kamenů. Kameny samotné nemají žádnou energii, označují jen místo, kde je podle místní pověsti pohřbena jedna z nejznámějších postav z období, kdy na britských ostrovech končil druidismus a počínalo křesťanství. Jde o legendárního Merlina, který měl na sklonku života opustit Anglii a uchýlit se se svou družkou Viviane sem, do Bretaně.
O tom, že zdejší lidé berou tuto pověst velmi vážně, svědčí množství listů papíru, zanechaných na stromě i kamenech. Jsou na nich uvedena přání a prosby lidí, adresovaná kouzelníkovi - druidu ve víře, že je pomůže splnit.
Místo, které má poměrně vysokou energii, je ohraničeno kružnicí vydlážděnou z kamenů. Jakousi podivnou shodou okolností je to také obvod energetického víru. Jeden z bočních kamenů lze spojit s obřadu kultu podsvětí, což bývá běžné v blízkosti megalitických hrobů.
Z psychotronického hlediska lze připustit pohřeb muže – druida - někdy okolo roku 400 po Kristu. Jeho smrt nastala asi 1,5 km západně odtud. Je možné, že se v závěru svého žití zabýval ponejvíce astrálními bytostmi.
 

Tombeau de Merlin

© Pavel Kozák