Na jihočeské hoře Kleti je řada nově objevených megalitických staveb. Náleží mezi ně i několik aktilitů na vrcholovém hřebenu. Asi dva a půl kilometru od vrcholu severozápadně (po modré) se nachází v blízkosti kóty 983,7 obnovený aktilit nazvaný Venušin kámen. Jeho energie je vysoká, oproti průměrným aktilitům téměř trojnásobná. Jeho jméno vychází ze zvláštních schopností v oblasti lidských partnerských vztahů. Stojí-li po obou stranách kamene (žena na dolní straně u stromu) dvojice tváří k sobě, aktilit „rozpozná“, zda se k sobě hodí a mentálně a pomocí energie (přitahováním) jí to sdělí. Umožní také vzájemnou výměnu mužského a ženského principu, což je významné z hlediska práce s energií krajiny i zkvalitnění lidských bytostí obecně.
Kámen působí zřejmě také příznivě na případné sexuální nedostatečnosti. Kousek jižně na dohled je opravený menhir Monarcha.
Asi 1 km zpět k vrcholu, v úhlu Mechové a Kohveitské cesty, jsou dva malé kameny zvané Léčitelé. Zaslouží si pozornost pro své (zatím ve větším množství neověřené) léčivé působení, pravděpodobně i v případech vážných onemocnění. Nemocný se zastaví nejprve u užší horní dolního kamene po dobu 5 minut a poté stejnou dobu na horní širší straně aktilitu výše po svahu. Stojí vždy zády ke kamenu.
 

Venušin kámen

© Pavel Kozák:
Venušin kámen
Dolní Léčitel

© Pavel Kozák:
Dolní Léčitel
Horní Léčitel

© Pavel Kozák:
Horní Léčitel