Známý hrad katarů a dějiště jejich posledního odporu leží na skále o výšce 1207 m n. m. Je to zajímavá stavba realizovaná na samém počátku 13. století. Kataři vzdali svůj odpor v roce 1244, když podle legendy stačili přenést svůj poklad jinam. Teorii, že součástí tohoto pokladu byl svatý grál, nelze psychotronicky potvrdit, neboť tu není přítomna příslušná zbytková energie. Louka, kde byli kataři upáleni, nevykazuje žádné zbytkové negativní emoce, jakoby zemřeli smířeni a odevzdáni, v podstatě dobrovolně.
Hrad ovšem stojí na skále, která byla odedávna sakrálním místem. Odhady počátků lidského osídlení sahají do doby -30 000 let. V obvodu hradu a kolem něj je řada rituálních míst, nejvýznamnější v donjonu. Energie obřadů jsou velmi vysoké a typy rituálů, které tu byly dávno před katary konány, ukazují na znalost duchovních věcí spojených s pojmem grálu. To znamená, že kultura, která zde sídlila, měla vazbu na ostrovy v Atlantiku (Atlantidu) a její filosofické zázemí. 
 
 

© Pavel Kozák:
Skála Montséguru

© Pavel Kozák:
Hrad ve své jednoduché podobě

© Pavel Kozák:
Jedno z rituálních míst na skalním ostrohu

© Pavel Kozák:
Další obřadní místo

© Pavel Kozák:
Nádvoří s donjonem v pozadí

© Pavel Kozák:
Vnitřek donjonu