Názvem Oblík jsou většinou obdařeny hory se zaobleným nebo plochým vrcholem. Takový je i šumavský Oblík, který leží v centrální poloze Plání. V důsledku zániku zdejšího lesa se z vrcholové skály otevřel kruhový rozhled na celé okolí Srní a Modravy včetně Luzného a Roklanu. Nepotrvá však již dlouho, protože mlází dorůstá velmi rychle.
V prehistorii bylo místo středem energetického obrazce Plání, který je však dnes mimo funkci. Přirozená potřeba silného energetického místa na české straně Šumavy vedla v poslední době k aktivaci vrcholové skály, která se tak stala novým či obnoveným centrem Plání. Má však své zvláštní určení: její síla je cílena na zvýšení úrovně vědomí člověka, což je v této době nejvýznamnější jev ve vývoji civilizace. Kromě kontaktu s duchovním prostorem se zde vysoké dimenze projevují i svou energií. 
Medituje se zde čelem k Roklanu, pozor však na skalní sráz za zády. Při obřadu je nutno o navýšení vědomí poprosit.
Oblík je velmi vhodnou lokalitou pro meditace tohoto druhu i proto, že je sem snadný přístup a cesta turisticky značena. Je nyní místem s velmi silnou energií; nebereme-li v úvahu hory za německou hranicí, nemá zde snad s výjimkou Tetřeva obdoby.
 

© Pavel Kozák:
Vrcholová skála Oblíku, na kterou je nutno vystoupat zleva.