V lokalitě, která je tu popisována, se nacházejí blízko sebe dvě místa, která stojí za pěší výlet z vesnice Chmelná na severovýchodním konci údolí Brložského potoka. Jsou v zalesněném hřebenu Kluku, oddělujícím Budějovickou pánev od českokrumlovska.
Na samotném hřebenu na červené turistické značce je místo zvané Svatá Trojice. Podle místní pověsti náleželo původně ďáblu, který sem přilétal v podobě trojhlavého kohouta. Posléze byl jedním mládencem sestřelen a více se tu neobjevil. Povaha místa však vůbec nenasvědčuje něčemu takovému. Naopak jde o lokalitu pozitivní a velmi uctívanou. Je zde větší kámen se soškou P. Marie s Ježíškem a dvěma malými - společně tvoří symbol Trojice. Na velkém kameni je nápis "viditelné patří času, neviditelné věčnosti".
Na druhé straně cesty jsou dva aktility, které dodávají místu neobvyklý rozměr a souvisejí s poměrně složitým rituálem, který je možno absovolvat se znalým člověkem. Jeho výsledkem může být schopnost jedince rozeznávat správné esoterní a duchovní informace od irelevantních. Což je dnes věc velmi potřebná.
Níže po svahu západně je pramen sv. Václava, který napájí potok tekoucí ke Chmelné. Jde o novodobě upravený pramen, jehož voda je velmi chutná (proto lahve s sebou). Vzdáleně připomíná anglický vodopád sv. Nectana, především tím, že jeho voda obsahuje energii vyššího grálu. Na dně údolí jsou dvě nádrže, které umožňují i tělesný kontakt s vodou. Mezi nimi stojí aktilit, také zřejmě novějšího původu. O tom, že místo a jeho okolí po proudu bylo v minulosti sakrálně využíváno, svědčí ohraničující příkop s hrázkou, jdoucí na obě strany od pramene a údolí.
Jednotlivec může obdržet sílu a odvahu k učinění rozhodnutí či změny ve svém životě, jestliže bude meditovat za spodní nádrží čelem k prameni. 
První - vyšší - nádržka poskytuje možnost dvěma lidem opačného pohlaví, aby zjistili potenciální či aktuální charakter svého vztahu. Stojí přitom na opačných březích nádržky proti sobě. Jejich spojnice je přitom kolmá na směr toku vody. Není tu určeno mužské resp. ženské místo, zúčastnění si volí svá stanoviště pocitově, případně jim je určí třetí osoba. Podle pocitů a působení energií na oba pak vyplyne výsledek.
Stojí-li člověk u menhiru zády k prameni, může poprosit o vyjasnění problému, který jej trápí. Při položení hlavy do prohlubně pak slyší či vidí cestu k řešení.
Kdo jednou navštíví toto místo, bude se sem jistě opět vracet, neboť si jej energie pramene přivolá zpět.
 
 

(nahoře) © Pavel Kozák:
Sv. Trojice
(vpravo) © Pavel Kozák:
Menhiry u Sv. Trojice

 

© Pavel Kozák:
Čelo pramene

© Pavel Kozák:
První nádrž (místo pro dvojice) a aktilit