Jeden z největších anglických kamenných kruhů je jižně od Bristolu. Vlastně jsou to dva kruhy, velký a malý, ještě jeden vzdálený a několik porušených menších staveb. I když několik kamenů velkého kruhu leží, jeho funkce není porušena. Malý je pak kompletní a dosti monumentální.
Soustava, kde jsou středy kruhů energeticky spojeny, byla zřejmě víceúčelová a mimo jiné mohla řešit vztahy mezi lidmi a jejich skupinami. Především působí jako zesilovač vložené energie, jako jakási analogie ozubeného soukolí, kde se síla násobí v poměru velikosti kruhů.
Kromlech nicméně nepůsobí na mysl člověka tak jako Stonehenge nebo Avebury a na jeho duši tak, jako Castlerigg. Snad je to celkovou podobou místa, či přece jen menší velikostí kamenů, kdo ví?
 

Část megalitické sestavy

© Pavel Kozák:
Část megalitické sestavy