Na zalesněném hřebenu zvaném Homole západně od Strážného nad bývalou vesnicí Horní Světlé Hory je skalní útvar, na kterém jsou odedávna dva masivní kameny, uměle postavené. Jejich německý název zní Heidensteine, nebo též Heidenmicheln – pohanští obři. Východní z nich byl v minulosti několikrát povalen a jako ležící též popsán v knize Tajemná místa Pošumaví. V roce 2003 byl příznivci megalitů opět postaven přibližně do původní polohy.
Návštěvníci tedy mohou spatřit působivou dvojici menhirů, která přivedla kdysi českokrumlovského badatele Schefczika k názoru, že jde o vizíry ke sledování data letního slunovratu dle východu Slunce. Ten se měl na místním horizontu odehrávat v azimutu 53°. Odtud byl odvozen i další název kamenů Sonnwendsteine, to jest slunovratové kameny. Oba kameny jsou aktility, tj. vyzařují energii kamene.
Severně od skály je v kameni vodní mísa.
Původní domněnka, že tu byl ještě třetí kámen v řadě, se při bližším průzkumu nepotvrdila. Zato je pravděpodobné, že pod kameny jižně stál menší vizír, bez kterého by určení přesného směru východu Slunce nebylo možné. Je již však rozbit.
 

Pohanské kameny
(nahoře) © Pavel Kozák:
Stav před postavením východního kamenu

(vpravo) © Pavel Kozák:
I v deštivém podzimním dni jsou Pohanské kameny opravdu monumentální
Pohanské kameny