Skutečný význam kaple sv. Kříže byl již na těchto stránkách popsán. Přístup do kaple podléhá návštěvním podmínkám hradu, které zájemcům o využití energie grálu neumožňují plnohodnotné obřadní využití. Místo si přitom jistě zaslouží publicitu, která by jej otevřela vážným duchovním zájemcům. Po několika letech, které uplynuly od prvních průzkumů, je však zřejmé, že se situace nezmění. Proto byla v roce 2008 kompletní energie bodu vytažena (spíše kopírována) i ven na místo veřejně přístupné, aby je mohla duchovní veřejnost běžně navštěvovat. Při určování polohy tohoto místa byla výsledná místa tři, všechna v blízkosti cesty na hradní nádvoří. Otázka proč právě tolik byla zodpovězena v den provedení práce s energií kaple. Každý z bodů, byť má být využíván pro párové rituály stejně jako lipanské místo, působí odlišně, respektive je určen pro jiný charakter dvojice. Je to zřejmé již ze způsobu rotace jedince. 

Všechny body jsou u význačných stromů. Bod 1 je u buku vedle 1. brány (směrem k bráně), bod 2 za lípou ve výklenku hradeb u přístupové cesty a 3 za bukem před 2. bránou. Párový rituál se provádí stejným způsobem jako v Lipanech, tj. muž tváří k severu, žena k jihu. 

První místo je určeno pro klasický obřad partnerské dvojice, či dvojice, jejíž citový vztah je veskrze pozitivní. Zážitek je velmi povznášející a krásný. 

Druhé pro lidi opačného pohlaví, kteří si přejí svůj vztah zlepšit, či jsou si vědomi určitých disonancí v něm. Nemusí přitom jít o partnery. Adepti nejsou neseni vzhůru, ale pronikají do hlubin grálového prostoru, aby tak poznali podstatu svých vzájemných problémů. 

Třetí bod obsahuje energii vyššího grálu. Zážitek odpovídá vysokým dimenzím, má však svou váhu a sílu. V tom smyslu může přinést vysoké zasvěcení a ním spojenou zodpovědnost. Kromě toho má tento obřad příznivý vliv na genetiku eventuálních rodičovských dvojic. 

Přístup k místům 2 a 3 je vázán na otevření 1. brány, místo 1 je přístupné kdykoli. 
 

Situace míst
(nahoře) Situace míst

(vpravo) © Pavel Kozák:
Rituální místo 1
Rituální místo 1
Rituální místo 2

© Pavel Kozák:
Rituální místo 2
Rituální místo 3

© Pavel Kozák:
Rituální místo 3