V oblasti Mesa Verde je tato lokalita nejsnadněji přístupná. Jako všechna zdejší zachovalá stará obydlí je umístěna pod skalním převisem. Existence energetické svislice v prostoru hlouběji ve skále u vchodu do bývalé společenské místnosti svědčí o tom, že tyto stavby byly budovány na mnohem starších kultovních místech.
Dnes jsou tu posvátnými místy kivy – kruhové stavby otevřené nebo zastropené s přístupovým otvorem. Bez ohledu na to, zda byly všechny v minulosti zakryté či ne, chovají se dnes co do energie odlišně. Otevřené kivy mají ve středu prohlubeň a je v nich přítomna síla Země, zastropené naopak kromě jiného disponují silnou kosmickou energií. Toto uspořádání koresponduje s orientací místních obyvatel na dvě nejvyšší božstva – Boha Nebe a Bohyni (Matku) Zemi.
V této souvislosti je zajímavé společenské uspořádání těchto sídel. Veškerý majetek tu náležel ženám. Rozhodovací právo měl senát sestávající z mužů, kteří byli ale do něj voleni svými tchyněmi.
 


© Pavel Kozák
Pohled do otevřené kivy

© Pavel Kozák:
Pohled do otevřené kivy

 

Vstup do zakryté kivy se žebříkem

© Pavel Kozák:
Vstup do zakryté kivy se žebříkem