Ze středověkých staveb, ale i v soudobých starších domů je znám fenomén, ukazující na přítomnost bytostí, které běžně nevnímáme. Projevuje se pocitově, někdy zvláštními zvuky a výjmečně i jako více nebo méně zřetelné viditelné tvary. Za určitých okolností mohou být zachyceni na fotografii. Jde většinou o astrální těla lidí, kteří tu žili a mají důvod tu v této formě setrvávat i po smrti. Jev je často lidově označován za „strašení“, i když o něco podobného vůbec nejde. Většinou se tyto bytosti snaží jen na sebe upozornit, případně se s člověkem dohovořit. Potřebují, aby je bral na vědomí, porozuměl jim nebo je politoval. Mnohdy mají pro něj i významné informace, dokáže-li s nimi mentálně či psychotronicky komunikovat.
Jsou to bývalí majitelé domů, zámků, ale i panovníci a vůbec významní lidé, kteří jaksi i „potom“ nesou určité povinnosti. Obyčejně je však jejich výskyt vázán na místo, které měli rádi, nebo kde bylo jejich hmotné tělo po smrti uloženo. Také však tam, kde udělali fatální chybu, či kde byli nešťastně usmrceni. Tak lze zastihout například astrála hajného v jeho revíru, šlechtičnu na schodišti hradu nebo druida na místě pravěkého božiště.
 

Anežský klášter

© Pavel Kozák:
Anežský klášter, přesněji obydlí a místo úmrtí a prvního uložení ostatků sv. Anežky České. Jejímu astrálu, tak jako astrálům členů panovnických rodů vždy, je nutno projevit odpovídající úctu. Ne vždy odpoví na prosbu člověka o rozhovor.
Ctiněves

© Pavel Kozák:
Ctiněves v pohledu z Řípu. Je zde legendární Čechův pohřeb v lokalitě hřbitova a co víc, i astrál pohřbeného. Na slušné chování člověka odpoví stejným (viz kniha Energie míst na západ od Prahy).
Pohřební komora dolmenu Mané Lud

© Pavel Kozák:
Pohřební komora dolmenu Mané Lud v bretaňském městě Locmariaqueru. Je přítomen astrál pohřbeného druida. Ve svém životě byl zřejmě hlavním druidem regionu.
Místo v chodbě plaského kláštera

© Pavel Kozák:
Místo v chodbě plaského kláštera.
V okamžiku fotografování byl na místě astrál mnicha, který je na chodbách občas viděn a zván Stříbrný mnich.
Kostel sv. Václava v Brůdku u Kdyně

© Pavel Kozák:
Kostel sv. Václava v Brůdku u Kdyně. V údolí pod ním došlo ve středověku k bitvě mezi vojsky Břetislava I. a Jindřicha III. V době pořízení fotografie byli v lokalitě přítomni dva astrálové; první z nich byl zahynuvští německý rytíř, druhý kněz, jehož omyl spoluzavinil porážku německého vojska.