Asi 15 km západně od známého skotského jezera Loch Ness, lze spatřit u osady Corrimony částečně novodobě obnovený hrob s obvodovým kruhem kamenů. Strop chybí. Pohřbený byl pravděpodobně důležitou duchovní osobou v oblasti partnerských vztahů. V místě totiž přetrvávají energie, které i dnes umožňují lidem při provedení příslušného rituálu získat možnost pochopení správné podstaty vztahu, respektive vložení potřebných informací o těchto věcech do nevědomí.
 

Dnešní podoba hrobky

© Pavel Kozák:
Dnešní podoba hrobky
  U megalitických staveb bychom si měli být vědomi všech jejich účelů

© Pavel Kozák:
U megalitických staveb bychom si měli být vědomi všech jejich účelů