Videozáznam, který si můžete prohlédnout v odkazu, vznikl na soukromé průzkumné cestě do severního Walesu. Planina nad městem Penmeawr, která již je součástí Snowdonie, je známa svým kromlechem Druids Stone Circle a několika dalšími megalitickými stavbami, vesměs kdysi zaměřenými na přizpůsobení člověka přišedšího z teplejších krajin zdejším drsným podmínkám. K tomu patřilo i využití energie přátelsky nakloněných přírodních horských astrálů, kteří byli součástí drsné kopcovité krajiny a mohli lidem v tomto směru dosti poskytnout.
Jedno ze sakrálních míst, poměrně vzdálené od Druids Stone Circle, sestává ze „spouštěcího“ místa signovaného dvěma kameny a středně velké planiny pro shromáždění lidí. Po spuštění znalým druidem přišli horští duchové na planinu a doslova uvedli přítomné lidi do extatického tance, lépe řečeno přinutili je k němu. Při něm pak jim mohli předat některé své vlastnosti.
Při návštěvě místa v červnu 2007 se podařilo rituál oživit a po tisíciletích znovu provést. Naštěstí byl po ruce fotoaparát s možností videozáznamu, a tedy můžete být svědky prastarého obřadu. Jistě budete souhlasit s tím, že nepřipomíná tanec, ale jakousi chaotickou gymnastiku, při které je obtížné se udržet na nohou.
Horští astrálové, kteří se na něm podílejí, jsou lidem přátelští a pozitivní, ale mají zvláštní drsný a divoký charakter, jenž určitě do těchto hor patří.
 


tanec.mp4

Video - Tanec horských duchů (mp4)
© Pavel Kozák