Severně od Písku v rozsáhlém polesí mezi Čížovou, Vráží a Malčicemi je Ostrý vrch. Lze na něj dospět pouze pěšky a to buď od Malčic východně s překročením Jesenického potoku nebo z křižovatky severně od Čížové po zelené na sever a posléze s odbočením vlevo po průsecích.
Vrchol sestává ze dvou hřebenů. Na severním plochém je miniaturní kamenná svatyně s velmi příjemnou kosmickou energií, nevšímáme-li si příliš mohyly několik metrů jižně. Druhý, ostrý hřeben má na sobě velký balvan, který vypadá jako přírodní do té chvíle, než si povšimneme, že je ve své poloze uměle podložen a zaklíněn. Jde o aktilit, jehož účel byl nejspíš léčitelský.
Hromada kamenů pod hřebenem není mohylou, ale uchovává určitou sílu vloženou nikoli lidmi. Podobná je kamenná rovnanina na opačném, dosti vzdáleném severním úpatí vrchu.
Ostrý vrch je velmi pěkným místem, vhodným i pro praktické poznávání energetických míst.
 

Sluneční světlo dopadající do středu svatyňky

© Pavel Kozák:
Sluneční světlo dopadající do středu svatyňky
Aktilit s podpírajícím plochým kamenem

© Pavel Kozák:
Aktilit s podpírajícím plochým kamenem