Španělské poutní místo proslulé především pěšími poutěmi, majícími počátek v jiných zemích, nabízí mnoho i návštěvníkovi, který sem přicestuje dopravním prostředkem. Historické centrum leží na starším sakrálním pahorku, jehož energie stačí dotovat katedrálu a řadu dalších kostelů. Její zdroj, síla grálu, byla důvodem, proč sem po Kristově ukřižování přišel Jakub Větší, aby zde vytvořil své působiště. Legendou o něm byla tato příčina překryta a jeho ostatky jsou připraveny ke zhlédnutí návštěvníky v katedrále pod presbytářem.

Centrální energetický bod je v průsečíku hlavní a vedlejší osy, které tvoří křížovou zónu. Není ovšem veřejnosti přístupný, právě v něm se nachází obřadní mensa. Úžasnou svatyní je však kaple Corticella, nacházející se vlevo od presbytáře.

Jakkoli je tento chrám úžasný, není jediným místem v tomto městě, které může být pro duchovního člověka možností meditace. Jedním z nich je kostel sv. Marie Salomé a také kaple Las Animas, ta ale z jiného důvodu.

Stojí totiž na pohřebišti z počátků křesťanství a právě zde je jádro jedné z nejfantastičtějších informací z doby Kristovy. Pohřebiště sloužilo již v době Jakubově a zřejmě i on zde nalezl první místo svého odpočinku. Později byly ostatky odtud převezeny do katedrály. Vystavená schránka, kde jsou údajně uloženy, však odolává všem psychotronickým pokusům o identifikaci zbytkové bioenergie sv. Jakuba. Naopak je v téže katedrále k dispozici informace, že se nacházejí jinde. Ale kdo tedy je zde uložen? Několikanásobně ověřená psychotronická odpověď říká, že sv. Jan Evangelista. Jistě, ostatky mohly být zaměněny, ale jen v případě, že Jan nezemřel v Efesu nebo sem byl jako zemřelý převezen.

Hledání pohřbu Jakuba Většího vyústilo právě v kapli Las Animas. Přímo nad ním se nachází předsíň této kaple. Pod chórem je však ještě jeden významný pohřeb. Podle všeho jde o ženu, kterou známe jako Pannu Marii, Matku Boží. Logické by bylo, že spolu se sv. Janem přicestovali (či uprchli) do Santiaga za Jakubem a zde dožili. Později byly ostatky objeveny a Janovy přeneseny do katedrály v domnění, že jde o sv. Jakuba.

Pokud budete někdy procházet Santiagem, doporučuji k návštěvě ještě museum za východním okrajem historického centra. Je to bývalý klášter s nádhernou trojlodní katedrálou.

 

(nahoře) © Pavel Kozák:
Členitost katedrály spolu s její mohutností působí nezapomenutelným dojmem
 
(vpravo) © Pavel Kozák:
Průčelí kaple Las Animas

 

© Pavel Kozák:
Podlaha vstupu do kaple skrývá patrně velké tajemství