Do oblasti energie grálu je možné se dostávat párovým rituálem. Primárně je to možné na místech k tomu vytvořených (viz Lipany) a byl-li rituál úspěšný, opakovaně kdekoli.

Lidé budou však možná v blízké době mít potenciální možnost pracovat s energií grálu s cílem zkvalitnění hmoty a jejího přiblížení duchovním účelům. Základem bude opět párová práce, avšak při splnění další podmínky. Musí samozřejmě jít o partnerskou dvojici; její vztah však bude na podstatně vyšší citové úrovni, než jakou prožíváme dnes – a to i ve velmi hluboké lásce. Řečeno jinak, charakter takové lásky je zatím mimo lidské chápání a odpovídá grálovým měřítkům. Lze ji nazvat láskou absolutní (slovo bezpodmínečná je zde ještě příliš nepřesné). Přesto, že ji nedokážeme definovat, tušíme, že její prvotním základem je láska k vysokým duchovním bytostem. Ve vztahu k partnerovi pak znamená naprostou absenci potřeby vlastnictví či formálního soužití, která je nahrazena čistou touhou po přítomnosti toho druhého. Milujeme jej pouze pro něho samého, bez ohledu na to, co hmotného nám přináší. I sex je tu pouze prostředkem ducha. Takový vztah může samozřejmě existovat jen jako oboustranný a jeho obecná realizace povede od dnešní relativní volnosti ke spontánní monogamii, kde si partneři vzájemně naprosto dostačují.

Člověk se mu sám téměř nemůže přiblížit, musí mu být dána schopnost jej uskutečnit. Nyní se otevřela možnost takovou schopnost získat působením vysokých energií na určitém místě, chceme-li, posvátném. Nachází se blízko Staňkova, v lese v místě známém jako hradiště Holubí hlava (turistická mapa list 32 Přešticko). Jedeme-li od Krchleb směrem na Merklín, vjedeme do lesa a zaparkujeme asi po 200 m vlevo. Vrátíme se a jdeme po kraji lesa severně. Po chvíli cesta vchází do lesa a pokračuje stále rovně mírně do vrchu asi půl kilometru, dokud nenarazí na příčnou cestu (viz podrobný situační plánek). Přejdeme ji a pokračujeme v původním směru lesem asi 80 m až na roh výsadby malých borovic, kterou máme po levé ruce. Zabočíme doleva do vzrostlého lesa a postupně se vzdalujeme od malých borovic. Ty zůstávají po levé ruce. Cesta je označena třemi mužíky. Meditační místo je vyznačené kruhem z malých kamenů o průměru asi 5 m a je položené mezi dvěma malými, sotva znatelnými pahorky, představující mužský a ženský princip. Meditační místo je mezi nimi, ve středu kruhu vyznačeném malými kameny.

Může tu meditovat jedinec nebo pár zády k sobě, asi 20 cm od sebe. Jde o skutečně vysoké síly (také vysoké bytosti) a proto je nutno zachovat opatrnost, zvláště vstupujeme-li do středu sami. Rituál má jedinci napomoci k získání a procítění schopnosti absolutní lásky. Jistě, nemusí být vždy vázána na našeho současného partnera nebo partnera v rituálu. Také nenastává automaticky nalezení protějšku, který by takto miloval nás. Přesto se objevuje jakási anténa, jež může signalizovat jeho blízkost.
Místo a jeho obřad je určen lidem, kteří touží po ideální vyšší formě lásky, ve které převažuje citová a duchovní stránka směřující k nejvyšší úrovni, které může člověk dosáhnout. Bylo vytvořeno na základě charakteristik, které tu už byly. K aktivaci potřebných grálových sil posloužily nejlepší schopnosti několika dvojic.

Téměř po roce používání tohoto místa se ukázala nutnost změny přístupu k němu. Schopnost jednotlivce dosáhnout absolutní lásky je tu chápána stále stejně, jinak je však třeba přistupovat k párovému rituálu, aby byl účel místa naplněn.
Nejde totiž primárně o zkvalitnění vztahu dvou partnerů takříkajíc pro ně, ale s cílem obecného prospěchu. Dvojice by měla absolvovat obřad s úmyslem přispět úrovní svého vztahu ke kladnému vývoji světa, pomoci mu. Právě to je východiskem a smyslem absolutní lásky. Prosím proto páry, aby před návštěvou Holubí hlavy nejprve absolvovaly přípravný obřad v Praze na Bránické skále, kde je k tomu účelu aktivováno místo a již je také vyzkoušeno. Nachází se v severní části parku (viz foto), v detailu je třeba je dohledat některou z psychotronických metod. Pár stojí čelem k jihu, muž vpravo od ženy. Žádá se tu od obou aby mentálně vyjádřili upřímné přání věnovat kvalitu svého vztahu světu a jeho duchovní úrovni. Jestliže oba partneři toto rozhodnutí učiní, bude jim při obřadu na tomto místě sděleno, zda jsou nebo nejsou připraveni k této práci. Pokud informace bude kladná, pak mohou jako pár udělat párový rituál na Holubí hlavě. V opačném případě pak mohou na Holubí hlavě meditovat jen jako jednotlivci. 
 

Obřadní místo s vyznačením kruhem z malých kamenů

Obřadní místo s vyznačením kruhem z malých kamenů
© Pavel Kozák
Plánek cesty k obřadnímu místu

Plánek cesty k obřadnímu místu
Plánek cesty k obřadnímu místu - detail

Plánek cesty k obřadnímu místu - detail
Místo na Bránické skále

Místo na Bránické skále
© Pavel Kozák