V území sahajícím od Kralovic přes Manětín na Tachovsko jsou roztroušeny kamenné kříže, pocházející z různých dob středověku, výjimečně i z prehistorie (menhiry přitesané do tvaru kříže). Některé jsou na svých původních místech, jiné byly přeneseny při stavbě cest či úpravách pozemků. Jejich vyzařování energie je odvozeno od způsobu vzniku a umístění; někdy je překvapivě silné, nebo naopak není vůbec, případně jen označují energetické místo.
Takový je křížový kámen blízko silnice Žihle – Rabštejn, za rybníkem na okraji lesa. Je středověký, před ním však leží malý kámen. Jím si kdosi citlivý nebo znalý věci označil místo proudu kosmické energie, to jest fenoménu obdobného Božímu kameni na Strakonicku.
Druhý příklad je kámen ze Lhotky. Jde o pouhý tvar kříže, který není na svém původním místě.
 

Křížový kámen poblíž Rabštejnské silnice

© Pavel Kozák:
Křížový kámen poblíž Rabštejnské silnice
Křížový kámen ze Lhotky

© Pavel Kozák:
Křížový kámen ze Lhotky