V severní části Kokořínska jižně od Vlhoště je skalní lokalita Husa. Je podobná husí hlavě, odtud její název. Je přístupná od severu (Litice) po zelené a žluté, od západu (Skalka) po žluté. Pojmenování dalo vznik místní legendě o úmrtí Járy Cimrmana cestou z husího trhu – podrobnosti na tabuli na křižovatce žluté a zelené.
Meditační cesta na Husu začíná na jižním svahu, kde jsou dvě zastavení. Pokračuje na mezi skalami hřeben a končí u vlastní Husy. Cestou je řada zvláštních skalek se železitými vrostlicemi. Postup rituálu musím bohužel ponechat na duchovním návštěvníkovi místa, uplatňují se zde i osobní volby a zkoušky. Pokud adept projde úspěšně na vrchol, má naději dovědět se svůj nejvyšší duchovní úkol. 
 
 

© Pavel Kozák:
Počátek meditační cesty

© Pavel Kozák:
Vlastní Husa, cílové místo

 

© Pavel Kozák:
Cimrmanova pamětní deska