Glastonbury v jihozápadní Anglii je velmi starým posvátným místem. Je tu uctívaný vrch Tor Hill se zvonicí – zbytkem kostela sv. Michala, středověké opatství zrušené až Jindřichem VIII., ale také místo, které je obrazem legendy o pobývání Josefa z Arimatie, ukrývání Svatého grálu a přítomnosti samotného Krista v jeho mladém věku. Je jím zahrada Chalice Well, ve které je Studna grálu, kde měl být grál ukrýván i po smrti Josefově. Studna má nepravidelný půdorys a snadno tu mohl být prostor pro uložení menšího předmětu. Psychotronicky je umístění poháru či podobné nádoby potvrzeno ještě poměrně dlouho po Kristu.
Studna je novodobě upravena a je v ní přítomna Ježíšova energie; zde také lidé nejčastěji meditují. Voda, která zde pramení a protéká celou kaskádou až do dolní části zahrady, je podle obsahu železa nazývána červenou. Je možno ji nabrat na několika místech, ale i vně za zdí. Jiná voda – bílá – je k dispozici na druhé straně ulice u zdi domu i uvnitř něho. Obě vody se pro léčivé pití míchají v poměru Č:B 1:9, místní lidé tak činí i v poměru 5:5.
Při pobytech v Chalice Well se mně i mým kolegům jevilo jako místo nejsilnější Kristovy přítomnosti u kruhové malé stavby, snad šachtice na potrubí s červenou vodou blízko trnovníku, který má být potomkem legendárního trnovníku Josefa z Arimatie. Alespoň zde k nám Kristus nejvíce a nejsilněji promlouval; meditace je tu velmi mystická, ale často přináší i praktické informace a pokyny. Plocha mezi dvěma stromy je pak vhodná pro skupinové i individuální obřady. Duchovní prožitky, kterých tu může člověk dosáhnout, nejsou srovnatelné s žádným jiným místem, nehledě na to, že v celé zahradě panuje zvláštní posvátný klid a ticho.
 

Zhlaví Studny grálu Meditační místo na šachtě potrubí červené vody

(nahoře) © Pavel Kozák:
Meditační místo na šachtě potrubí červené vody

(vlevo) © Pavel Kozák:
Zhlaví Studny grálu

 

Celkový mystický charakter místa

© Pavel Kozák:
Celkový mystický charakter místa