Skotské Vnější Hebridy jsou výjimečné svými horami a rašeliništi, zvláště ostrov Lewis, kde leží známé Callanish. Jestliže jedeme od této lokality po západním pobřeží směrem k severu, dorazíme k vesničce Brue u jezera Loch Mor Barabhais. Zde u pobřežní hráze je velmi zvláštní sestava devíti kamenů, z nichž dva jsou ještě zdvojené. Tvoří jakýsi ovál kolem jezírka (močálu) a na poloostrůvku uprostřed se nachází „mohyla“ s otevřenou prohlubní.
Lokalita není příliš známá, ale je málo tak významných. Kultura, která kdysi využívala toto místo, musela být obeznámena s podobou světa a jeho vysokými energiemi a způsoby, jak se knim přiblížit. V oněch pradávných dobách mohl být zdroj takových poznatků pouze v Atlantidě a tedy lidé, kteří je nesli, museli pocházet odtamtud.
Nabízí se zde souvislost s legendárním lidem bohyně Danu, který z Atlantidy včas odešel a po složitých peripetiích doputoval mimo jiné až sem. 
 

Část megalitické sestavy

(nahoře) © Pavel Kozák:
Část megalitické sestavy

(vpravo) © Pavel Kozák:
Ústřední místo - „mohyla“ s prohlubní
  Ústřední místo - „mohyla“ s prohlubní

 

 
Kamera jen těžko obsáhne všechny kameny

© Pavel Kozák:
Kamera jen těžko obsáhne všechny kameny