Jihoanglická náhorní oblast Dartmoor je místem kamenitých kopců, močálů a pastvin stád koní, krav a ovcí, ale také četných megalitických staveb. Mezi obcemi Chagford a Postbridge je vodní nádrž Fernworthy reservoir a u ní jeden z mála dartmoorských jehličnatých lesů. V sousedství megalitů Shovel Down, Hurston ridge a Grey Wethers stone circles je hned u lesní silnice svatyně připomínající hustotou obvodových kamenů nejspíše Rollright stones. Její tvar je nejspíše čtvercem se zaoblenými rohy a je tak mezi kromlechy vzácností. Obsahuje několik doplňků, které prozrazují její účel. Byla pravděpodobně místem audienčním a shromažďovacím, ale také umožňovala zasvěcení do určitých zvláštních funkcí. V megalitických dobách i způsoby vládnutí, souzení a výběru lidí byly činností duchovní a řídily se duchovními zásadami. Takovéto zasvěcení proto probíhalo za účasti duchovních bytostí, které potvrzovaly správnost volby adeptů.
Místo je velmi zvláštní a má osobitou atmosféru, která umožňuje člověku přemýšlet o dosud neobjevených tajemstvích takzvané doby kamenné a možná o společenských zásadách lidí, které bychom již těžko chápali. Nad kromlechem je ještě menhir s dalším sakrálním místem.
 

Část kromlechu v lesním komplexu

© Pavel Kozák:
Část kromlechu v lesním komplexu