V okolí portugalského města Evory se nachází několik velmi starých megalitických staveb a sakrálních míst. Nejvýznamnější z nich je kromlech Almendres, známý četnými mystickými prožitky, kterých v něm návštěvníci dosahují. Komplex má složitý tvar, podobný nejspíše ovoidu, řady kamenů jsou však zdvojeny i ztrojeny. Kromě toho se tu nacházejí jednotlivé kameny, zdánlivě bez geometrické logiky. To zřejmě přispělo k tomu, že dosud nebyl k dispozici popis účelu sestavy.
Základním funkčním „mechanismem“ tu není geometrie, ale vysoký vortex, vyšší než sedonské, který má však poměrně malý průměr. Lokalita byla kdysi uvedena v život pravděpodobně mimozemskými entitami a lidmi používána pro několik různých účelů, které je možno zjistit jen podrobným průzkumem. Energie vortexu stačila dotovat svatyně kultu Země i Nebe, duchovních bytostí představujících mužský a ženský princip, rituál společný s astrálními bytostmi a dokonce místo, zasvěcující muže a ženu do energií grálu. Jsou tu i známky léčivých postupů. Samostatné části či kameny takto pracující, je nutno hledat uvnitř kromlechu a mezi obvodovými menhiry.
 

Pohled nikoli celkový...
(nahoře) © Pavel Kozák:
Pohled nikoli celkový, je těžké bez rybího oka zachytit celý kromlech

(vpravo) © Pavel Kozák:
Kámen s kresbami, jedna z několika svatyní
Kámen s kresbami, jedna z několika svatyní