Uplynulo více než dvacet let od mé první návštěvy Božího kamene u Kraselova na Strakonicku. Byl jsem tu mnohokrát a mnohé zažil. Přístup na vrcholové kameny jsem vždy volil ze zadní, východní strany.

Meditačním kamenem byl po celou tu dobu pravý, užší kámen. Proud kosmické energie tu vždy pozvedával člověka do duchovního prostoru a umožňoval komunikaci s jeho bytostmi. Také žádosti a prosby o pomoc v důležitých věcech lidského bytí.

V poslední době informace od návštěvníků naznačovaly přesun energetického bodu na střední nejužší kámen, který však byl nakloněn a obtížně se na něm stálo. Při příchodu na místo dne 2. října 2016 jsem viděl jeho polohu náhle jako chybnou, jakoby jej někdo naklonil. Současně vznikla urgentní potřeba jej narovnat.

Z fotografie se pak snadno ověřilo, že jsem viděl kámen vždy nakloněný, aspoň v tomto životě. Odkud tedy onen vjem? Bylo nutno se tím zabývat.

© Pavel Kozák:
Původní podoba

Jakkoli je skála přírodního původu, dva kameny byly na vrcholovou plošinu dopraveny uměle. S levým velkým kamenem tvořily systém tří plošin s velmi významným duchovním účinkem. Proto byl trnem v oku negativním bytostem, které jej chtěly poškodit. Podařilo se jim to pomocí svých lidských služebníků a ti, kteří se o Boží kámen do té doby starali, byli vyhnáni. Nicméně tu později duchovní bytosti obnovily na pravém kamenu aspoň obřad související s duchovním prostorem, tedy ten, který jsme tu léta praktikovali.

Nyní se nám dostalo pokynu, abychom střední kámen vrátili do původní polohy. Stalo se to částečně již 2. 10. s dokončením o týden později.

© Pavel Kozák:
Obnovený stav

Funkce ovlivněna nebyla, pouze se definitivně přesunula na střední nejužší (narovnaný) kámen. Zároveň se obnovilo prastaré vyzařování významného duchovního fenoménu s dosahem několik desítek kilometrů.

Nadto tři plochy kamenů ve zhruba stejné výšce umožní další původní rituál související s Matkou Zemí a duchovními prostory.

Musíme si tedy zvyknout na „nový“ vzhled Božího kamene, který obdržel v této době změn a proměn. Jistě to tak má být.

© Tomáš Bartl:
Meditační plochy

© Tomáš Bartl:
Pohled z přední strany