V místě na severovýchodním úpatí Černé hory, kde stál dříve hotel a za druhé světové války zajatecký tábor, pramení Teplá Vltava. Pramen se objevuje pod cestou, je tam však z původního vývěru přiveden v potrubí. Ten se nacházel v místě pomníku nepřeživších sovětských zajatců. Je to patrné ze silné energie pramene, kterou bylo možno objevit za pomníkem v místě kříže na kamenné rovnanině (viz fotografie). Bylo proto, že pomník byl odstraněn. Je zde tedy možno se cvičit ve znovunalézání původního místa pramene nejvýznamnější české řeky.
 

Pramen Vltavy

© Pavel Kozák