V Cornwallu kousek severně od známého Tintagelu je veřejnosti přístupný vodopád pojmenovaný po světci, který byl synem welšského krále Brychana. Svatý Nectan se narodil v roce 468 našeho letopočtu a svůj život prožil jako poustevník právě zde, v místech která byla ovšem sakrálně i léčebně významná již v dobách předkřesťanských. Nectan je v irských legendách znám jako bůh vody a moudrosti a ve vodopádu je pochopitelně voda hlavním prostředkem působení na člověka.

Prý také právě zde přísahali rytíři Artušova kulatého stolu, že neustanou v své snaze dokud nenaleznou svatý grál.
Přístup k vodopádu je pěšky z obce Trethevey, kde je i parkovací plocha. Délka pěší cesty směrem do vnitrozemí je asi 2 km. V místě bývalé Nectanovy kaple je obydlí majitele pozemku a malé muzeum. Vodopád je otevřen v období od Velikonoc do konce října denně od 10 do 18.30 h. a je třeba se připravit na vstupné 4 GPB na osobu.
Samotný vodopád má tři stupně pádu vody, přičemž v nejnižším vytéká z otvoru ve skále přibližně kruhového tvaru. Právě ten se podílí na genezi vyzařované energie vyššího grálu - analogicky ke Karlovu mostu v Praze. Celý útvar není vidět, dokud nevstoupíte do potoka, nebo se nepřiblížíte po kamenech. Tůň před vodopádem je již hlubší a dlouhé kalhoty si zde umáčíte.
Jen málo sakrálních míst na světě je tak působivých jako toto. Většina duchovních návštěvníků je jím doslova fascinována. Mohutný proud vody vytékající z skály spolu se silou, kterou obsahuje, je přitahuje co nejblíže. Na skále nad vodopádem je přítomna vyšší podoba Krista a dole, zřejmě neustále mnoho nižších duchovních i elementárních bytostí. Některé fotoaparáty je zde dokáží zachytit (nahoře u vstupu jsou tyto fotografie vystaveny).
Hlavní působení na člověka je podle mého mínění v oblasti rozhodování. Totiž napomáhání a dodávání mohutné síly k rozhodnutí, které je nezbytné učinit, má-li člověk skutečně pokročit na své cestě tak, aby byl schopen splnit úkoly, které mu byly dány. Tedy i vzdát se nepotřebných a svazujících, byť i léty zažitých vazeb. Nikdo z nás, kteří jsme tu byli, neodešel stejný jako sem přišel.
Jestliže se budete nacházet v oblasti Tintagelu, určitě neodjíždějte bez návštěvy vodopádu.
 
 

© Pavel Kozák:
Vodopád

© Jaroslava Kozáková:
Fotografie astrálních bytostí jsou zde velmi časté