Středověké městečko Cong leží na západě Irska asi padesát kilomerů severně od Galway, mezi velkými jezery Lough Mask a Lough Corrib. Jsou tu pozůstatky velkého opatství a na břehu řeky malé stavby nad hladinou vody. Jde o rybářský domek (Fishing house), kde podle informační tabule lovili mniši ryby pro potřebu klášterní kuchyně.
 
Citlivý člověk však brzy pozná, že jej sem vede cosi jiného a že rybolov byl v nejlepším případě zástupným účelem domku. S pomocí energie tekoucí vody tu mohly probíhat obřady, nejspíše tajné i mezi mnichy, které byly zaměřeny na schopnosti člověka pracovat s vysokými energiemi prostorů. Probíhalo tu ověřování a zvyšování takových schopností. I dnes jsou pokusy o obnovení těchto postupů velmi náročné na tělesnou energii. Jejich objevování však je pro lidi zabývající se těmito věcmi mírně řečeno dobrodružstvím.
 
 

© Pavla Kozáková:
Voda protékající pod domkem už dnes demonstruje jen svůj hlavní účel

© Pavla Kozáková:
Interiér domku. Smysl štěrbiny v podlaze je nejasný. Na protahování udice s chycenou rybou je příliš úzká, na provizorní zahrazení průtoku zase krátká.