Na pravém břehu slapské nádrže končí jedna z místních silnic v obci Loutí. Jižně od ní se rozkládá oblast, kde lze najít několik prehistorických svatyní, které mají zčásti přírodní, zčásti megalitický charakter. Ve větším lese spíše k západu je nejzajímavější z nich. Je velmi stará, starší než všechno, co zatím v této oblasti bylo v Čechách objeveno.
Jsou zde přítomny vertikální linie v obou směrech a tomu odpovídají i vysoké úrovně základních typů energií – zemské i kosmické. Citliví lidé tu mohou potkat astrála zemřelého druida, který za svého života přišel do české kotliny ze západní Evropy. Účel svatyně byl zasvěcovací, zvláště pro práci s vyššími energiemi.
Po svahu k jihu je vertikální plochý kámen nazvaný Slon a po jeho straně úzký průchod upravující bioenergii člověka. 
 

Loutí

© Pavel Kozák