V okolí města Sedona se nacházejí kromě několika slabších čtyři velké energetické víry (vortexy). Byly objeveny již před delší dobou a staly se počátkem zájmu o tento fenomén. Vortexy lze nalézat po celém světě, sedonské však prosluly svou velikostí a především energií; převyšují tak pozdější evropské zkušenosti. Jsou duchovními lidmi velmi vyhledávány, především pro mystické meditativní zážitky.
Jejich průměry se pohybují ve stovkách metrů a každý z nich je svou energetickou charakteristikou odlišný. Otáčivý pohyb energie v nich je komplikovaný – je tu jednosměrný i protisměrný v určitých mezikružích a přechody mezi nimi jsou velmi výrazné. Lidské pocity ve vysokých již ustálených kmitočtech jsou však oproti nízkým velmi příjemné a ve středech nepůsobí naprosto žádné potíže, což je opakem působení našich malých a slabých vortexů.
Největším se jeví vír u Cathedral Rock, jehož střed je na břehu potoka Oak Creek. Naopak daleko nejsilnější je vortex u skály v čele Boynton Canyonu severozápadně od města. Následují víry na vrcholu Airport Mesa a na svahu hory Bell Rock, jež je i napohled velmi dekorativní. Poutník se ve středech vortexů a v jejich blízkosti dostává do kontaktu s velmi vysokou kosmickou respektive zemskou energií, proudy energií a především s vysokými duchovními bytostmi. Takový kontakt může být i výrazně osobní povahy.
Všechny tyto víry jsou dobře přístupné a v jejich blízkosti lze parkovat. Vstup je ovšem prostřednictvím parkingu zpoplatněn.
Sedona se díky svým energetickým vírům stala nejnavštěvovanějším duchovním místem amerického západu, zatímco jiná podobná místa na své objevení možná teprve čekají.
 

Cesta do středu víru pod Cathedral Rock

© Pavel Kozák:
Cesta do středu víru pod Cathedral Rock
Vortex v Boynton Canyonu

© Pavel Kozák:
Vortex v Boynton Canyonu. Střed je na úzké terase nad keřem v centru snímku
Střed víru na Airport Mesa
(nahoře) © Pavel Kozák:
Střed víru na Airport Mesa

(vpravo) © Pavel Kozák:
Bell Rock; střed víru je na terase v polovině svahu v ose vrcholové skály
Bell Rock