Tento příspěvek by možná náležel spíše do kapitoly strašidelná místa, pokud by ji tyto stránky měly. Nicméně byly doby, kdy bylo místo hradu Houska považováno za posvátné, když pro nic jiného, tedy pro hrůzu, kterou vzbuzovalo.
Touto stavbou se již zabývalo mnoho badatelů a vyslovili různé názory. Příčinou zájmu lidí je pochmurná pověst hradu a řekněme velmi zvláštní pocity, které tu někteří návštěvníci mají. I při pohledu z věže Bezdězu je zřejmé, že to, co Houska vyzařuje, je člověku nepříjemné. Nicméně mi bylo vždy jasné, že není žádoucí na hradě cokoli měnit či čistit a proto ani nebyl důvod se jím zabývat. Až v létě 2010 mne okolnosti na Housku přivedly, a tedy patrně nastal důvod pokusit se charakter místa objasnit.
Podle dostupných pramenů zde původně bylo pšovské hradiště (9. stol.), hrad tu postavil Přemysl Otakar II. Již od Václava II. jej však obdrželi pánové z Dubé.
Za třicetileté války tu sídlil loupeživý oddíl Švédů vedený jakýmsi Orontem, v době protektorátu byl hrad obsazen wehrmachtem.
V prostorách hradu prožívají citliví lidé působení velmi silných, v prvním dojmu negativních energií, které u některých z nich vzbuzují špatné tělesné stavy nebo strach. Nejčastěji je v této souvislosti uváděna kaple, ale v podstatě se hovoří o celém hradu. Hovoří se o pozorování černé postavy, která jakoby stráží určité prostory či vstup do nich. V poslední době sem tyto informace přivádějí návštěvníky, kteří vyhledávají pocit strachu a vzrušení, které jim přináší. Skuteční zájemci o záhady se pak přou, zda je možno zdejší úkazy rozpoznat hmotnými prostředky, či alternativními - duchovními. Podle toho, který přístup je jim samým vlastní.
Musím říci, že ve chvíli mé návštěvy kaple jsem nezaznamenal nic zvláštního. Jinak tomu bylo při vstupu do části suterénu, který je upraven pro prohlídky. Nejsilnější pocit byl ovšem v západní části hradu a to v patře. To se však může v průběhu času měnit a kromě toho se tu citlivý člověk může napojit na jev kdekoli.
 
Dosavadní výklady se různí a jsou zhruba takovéto:
 
  1. V hradu je vstup do negativních prostorů, které jsme si zvykli nazývat peklem. Běžným návštěvníkům je to tak i prezentováno, například slovy průvodkyně "chtěli jste peklo, tak ho budete mít". Ilustrace jsou bohaté ve formě vidlí, vyřezávaných ďáblů apod.
  2. V hradu se nachází přestup - brána do jiných, nehmotných prostorů, či dimenzí, možná spojených s přírodními astrálními bytostmi či duchovními.
  3. Pod hradem jsou pohřby mutantů, kteří vznikli genetickými pokusy či dalších nám neznámých bytostí.
  4. Cítíme zde energii, vzniklou nezodpovědnými pokusy nacistů.
  5. Podobně následkem styků Švédů, či jednoho z nich s ďáblem.
 
Nezastírám, že k rozpoznání původu síly zde přítomné je nutno vejít do kontaktu s jejím zdrojem. A musím říci, že za ta léta, ve kterých jsem se zabýval paranormálními jevy a duchovními zákonitostmi světa, jsem se s něčím podobným nesetkal. Nejde ani o jeden z výše uvedených fenoménů. Bylo velmi těžké najít vůbec správnou otázku a odpověď na ni byla mírně řečeno velmi překvapivá až šokující.
Nejde o bránu pro bytosti průchodnou. Může jí projít jen energie a to směrem zespodu ven. Přichází do podzemní části stavby puklinou ve skále z hloubky asi 500 m. Její zdroj je ještě o tisíce metrů hlouběji. Přesně řečeno zdroje, neboť jde o bytosti. Jsou hmotné - biologické povahy a obývají kaverny v zemské kůře, prakticky po celém globusu. Zde v Housce je lze cítit jen díky oné puklině.
Nepocházejí ze Země, byly sem přemístěny před několika tisíci let z kosmu někým dalším, než jejich planeta zanikla. Jejich energie není negativní ze světového hlediska, to jen pro nás je velmi neobvyklá. Nejsou k nám nepřátelští a nechtějí nám škodit, vůbec je nezajímáme. Nezajímá je nic, co je ve styku s atmosférou na povrchu Země a nemohou vystoupit na terén - okamžitě by je to zabilo. Jsou uzpůsobeny pro život pod povrchem. Nejsou ani náznakem humanoidní a jejich inteligence je nižší než naše. Přesto jsou komunikativní vzhledem k člověku, kterému nevadí se do nich vcítit.
Kdysi se stali kdesi v Asii příčinou vzniku legendy o existenci pekla.
Pokud jde o temnou postavu, pohybující se občas v prostorách hradu, je to podle mne astrál zemřelého člověka - mága, který zde byl s těmito bytostmi ve středověku ve spojení a to bylo pro něj tak důležité, že i po smrti se sem musí vracet. Možná nám jen chce o té entitě říci.
Nežli člověk něco takového zveřejní, musí to ovšem desetkrát ověřit a to i přístupem s jiného směru, což se stalo. (Cožpak tu proboha žijeme s něčím takovým pod sebou?)
Nemám v úmyslu přesvědčovat esoterní veřejnost o nutnosti přijetí tohoto pohledu na případ Houska. Úplně mi stačí, že se mi tohoto vysvětlení mohlo dostat a že jsem snad trochu přispěl k posunu bádání v této věci.
 
 

Půdorys hradu Houska

Perspektiva z ptačího pohledu