Region Languedoc – Rousillon neoplývá megality jako Bretaň, avšak ty, které tu jsou, určitě obohatí obzor zájemce o tyto věci. Jsou poměrně neobvyklé co do provedení a někdy i velikosti.
Významný je park náležící ke dřívějšímu klášteru Saint-Michel-de-Grandmont u Lodéve, který je dnes museem. Je zde řada dolmenů (některé i mimo něj), rozmístěných na hraně náhorní plošiny, spadající k jihu do otevřenější krajiny. Mimo ně jsou tu zvláštní megalitické svatyně, jež sloužily mimo jiné k energetickému posilování jižnějších sídel.
Nejúžasnější je dolmen Coste Rouge, který není jen pohřbem, ale umožňuje i určité zasvěcení. Silný dojem má příchozí ze svatyně na skalní plošině, která je vytesána do skály.
 

Úžasný dolmen Coste Rouge v areálu kláštera

(nahoře) © Pavel Kozák:
Úžasný dolmen Coste Rouge v areálu kláštera

(vpravo) © Pavel Kozák:
Další dolmen tamtéž
Další dolmen tamtéž

 

Obřadní plošina

© Pavel Kozák:
Obřadní plošina

Jižněji u města Le Pouget je stejnojmenný dolmen, ze kterého je přístupná pouze rituální komora. Je ovšem velmi zajímavě stavebně provedena a rituály zde nesouvisí přímo s pohřby.
 

Přístup do dolmenu

© Pavel Kozák:
Přístup do dolmenu
Rituální komora

© Pavel Kozák:
Rituální komora

Další megality se nacházejí v oblasti severovýchodně od Carcassonu. Mezi nejzajímavější z nich patří pohřební chodbový dolmen des Fades s obřadní komorou, dále rekonstruovaná hrobka Saint Eugéne a menhir de Malves.
 

Chodbový dolmen das Fadas

© Pavel Kozák:
Chodbový dolmen das Fadas
Obnovená pohřební stavba Saint Eugéne

© Pavel Kozák:
Obnovená pohřební stavba Saint Eugéne
Menhir de Malves

© Pavel Kozák:
Menhir de Malves