Pod tímto jménem se skrývá rekonstruovaný menhir na severním svahu hory Javorník na Šumavě. Je vysoký téměř tři metry a pojmenování bylo inspirováno rozšířenou horní částí kamene, jakoby tedy velkou hlavou. Při objevení byl nakloněn asi o 45° od vertikály a kolem něj existoval takzvaný energetický vír. Energie kamene je oproti průměrným kamenům více než dvojnásobná.
Aktilit stojí necelé 2 km severně od nově zvýšené javornické rozhledny, pod širokou lesní cestou vedoucí od bývalé lovecké chaty západně na strašínskou silnici. Podrobnější určení polohy je pro nedostatek orientačních bodů obtížné.
 

Mudrc
 
© Pavel Kozák