Agentura ArchET České Budějovice pořádá semináře pro zájemce o tématiku energie krajiny, megalitů, ley lines, posvátných míst a prostorů. 

Semináře jsou pořádány na různých místech Čech jako víkendové, vždy s vycházkami či výjezdy na konkrétní místa, jako základní nebo pokračovací. 


V programech seminářů naleznete témata:

 • energetická místa a linie, energie megalitů

 • astrální bytosti, komunikace s inteligentními bytostmi

 • práce s energií, praktická psychotronika

 • nové objevování druidismu

 • mimozemské souvislosti, obrazce v obilí

 • duchovní prostory a bytosti


Program je uspořádán tak, aby poskytl účastníkům minimum potřebné pro poznávání energií v krajině a práci s nimi včetně prostředků pro jejich duchovní vývoj. 

 

Informace o koncepci akcí pořádaných agenturou ArchET

Kursy pořádané agenturou ArchET mají již za sebou řadu let existence. Jejich náplň se z počátku měnila jen málo. Později však počaly přicházet poznatky, především v duchovní oblasti v souvislosti s působením energetických míst v krajině a informacemi z nich přicházejícími.  

Ukázalo se posléze, že je nutno oddělit činnost v krajině od ryze duchovní nauky a uspořádat nově organizaci celého systému. I proto, že procházíme změnami vědomí a myšlení člověka a celé lidské civilizace.

 

Akce a kursy probíhají v pěti podobách:

 1. Vycházky pro veřejnost. Půjde o jednodenní návštěvy energetických (posvátných) míst a meditace v nich. Oblastmi zájmu bude Sedmihoří, Šumava, střední Čechy, Česká Kanada aj. Počet účastníků bude nejvýše 40 osob, účastnit se může každý zájemce.

 1. Kursy Energie krajiny. Náleží do nich energetická místa a linie, megalitické stavby i astrální a duchovní bytosti všech úrovní. Větší prostor bude věnován zvyšování duchovní úrovně adeptů. Především hledání a nalézání místa jedince ve společnosti a měnícím se světě. Důraz bude nadále kladen na praktika v terénu, z čehož vyplývá náročnost na pěší turistiku. Počet účastníků je dán kapacitou ubytování.

 1. Duchovní škola Aktuální proměna člověka a světa. Jde o cyklus tří až čtyř přednáškových sobot v zimních měsících leden – březen s duchovní náplní bez přímé souvislosti s krajinnými fenomény. Účastníci budou seznámeni s posledními poznatky o původu, charakteru a vývoji světa jako souboru prostorů, o smyslu existence a podoby lidské civilizace ve vztahu ke hmotě a duchu a jejímu vlastnímu vývoji. Zdrojem informací je částečně gnóze, jako nejstarší a nejvýstižnější známá duchovní filosofie, částečně nové poznatky určené pro tuto dobu. Účastnit se může kterýkoli zájemce, účast není vzájemně podmíněna s esoterní školou Energie krajiny.

 1. Samostatné víkendové pobyty s meditativními vycházkami na významná místa. Celodenní vycházky v oblasti Šumavy, severních Čech, Českomoravské vrchoviny a středních Čech tj. 4 – 5 víkendů ročně. Ve večerních hodinách se uskuteční přednášky s tématikou aktuálních esoterních poznatků v oblasti krajiny a jejích energií, resp. posledních a nadcházejících úkolů. Účast je podmíněna absolvováním aspoň některých kursů Energie krajiny. Cílem je zvyšování duchovní úrovně absolventů, proto bude kladen důraz na spojení informací z přednášek a praxe výjezdů. Počet účastníků je omezen kapacitami ubytovacích zařízení. 

 1. Tématické cesty do zemí západní Evropy, většinou do megalitických lokalit a starých posvátných míst. Vždy 1 – 2 cesty ročně, v délce 9 – 14 dní. Účast je podmíněna absolvováním alespoň některých kursů Energie krajiny, aby byla zajištěna potřebná informovanost účastníků. Doprava busem, kapacita asi 36 míst.

 

Věřím, že akce pomohou účastníkům ve vývoji jejich schopností v oboru krajinných energií i celkové duchovní úrovně. Tak, jak je žádoucí v této době počínajícího nového způsobu života lidí na planetě Zemi. Těším se na všechny současné i budoucí zájemce o tento typ vzdělávání.

Pavel Kozák 

 

Informace o probíhajících cyklech seminářů a esoterní školy s možností přihlášení naleznete v rubrice Aktuální akce