Situace dnešního energetického působení Karlova mostu

Situace dnešního energetického působení Karlova mostu
Karlův most, jedna z nejvýznamnějších národních památek, vždy byl a je předmětem zájmu historiků, kunsthistoriků a stavitelů. Také však esoteriků, kteří jej považují nejen za přemostění řeky, ale i za vědomý mystický počin Karla IV., zaměřený na vyvážení energií harmonizujících části města Prahy po obou březích řeky. Odtud vycházely dosavadní snahy o nalezení míst energie a jejich spojnic na mostě samém a v mosteckých věžích. Byly marné, včetně mých vlastních, které souvisely s prací na knize Tajemná místa Prahy. V úrovni mostní komunikace nebyly přítomny žádné alternativní síly, které by zakládaly umístění nebo silové funkce mostu. Ty byly naopak stále v profilu již neexistujícího mostu Juditina. 

Podivnou situaci, kdy v povědomí národa byl pocit naprosté výjimečnosti stavby jež neměla oporu v energiích místa (ani jiných), se snažili někteří badatelé řešit spojením se slunečními rituály, to jest obřady vázanými na východ či západ Slunce v rovnodennostech a slunovratech. Nejvýznamnější místo v těchto úvahách měl slunovrat letní, kdy se zapadající Slunce ocitá mezi věžemi Pražského hradu. 

Obrat v badatelském úsilí znamenala technická zjištění, učiněná při rekonstrukci základů pilířů č. 8 a 9, provedené v roce 2005. Je zásluhou Ing. Jana Zemánka, že tato technická data zaznamenal a povšiml si významu způsobu založení okrajů pilířů při stavbě mostu v době Karlově. Právě ten vedl k úvaze o cíleném silovém řešení konstrukce na základě energie aktilitů. (Jde o sílu kamenů a z nich složených megalitických staveb.) Svou roli zde jistě hrála i energie vodního proudu. Mám za to, že úmysl Karlových esoteriků se podařil a most fungoval až do povodně roku 1432. Tehdy bylo spojení pilířů energetickou linií přerušeno a dílo zkázy dokončila oprava pilířů č. 5, 6 a 8 po povodni v roce 1784. Veškerá silová účinnost konstrukce se ztratila a až do dnešní doby nebyla obnovena. 

V čem však spočívala energetická úloha mostu? Odpověď leží v oblasti energie grálu, tedy v tématu, které našlo svou novodobou podobu v Čechách teprve v letech 2004-5. Nový psychotronický průzkum pilířů a celého mostu mne přivedl k předpokladu, že mostní konstrukce byla určitým generátorem vytvářejícím sílu, kterou esoterně nazýváme energií grálu a kterou mají mystici vycházející z Abd-ru-shinova díla za Světlo, zářící z jevu zvaného Grál. Grál v tomto smyslu není hmotným předmětem, ale energií, jež může za určitých okolností poskytnout člověku nejvyšší duchovní vývoj a posléze - jak doufáme – totéž i celé civilizaci. Z obou mostních věží pak byla síla šířena v pokračování linie mostu do Starého a Nového Města a Malé Strany, možná včetně Hradu. 
 

Potvrdit něco takového je však možné vždy jen obnovením funkce, což musí být z duchovního hlediska dovoleno (právě toto dovolení možná do dnešní doby chybělo). Nyní již nebylo v tomto směru překážek a most byl z energetického hlediska obnoven a aktivován skupinovým obřadem v ranních hodinách 18. března 2006. Průběh práce byl vizuálně sledován a výsledek ověřen psychotronicky a pocitově. 

Vlastní rituál se skládal z několika po sobě jsoucích fází, probíhajících v předem domluvených časových intervalech. Jako pozorovatel jsem stál na malostranském břehu Vltavy na místě s dobrým výhledem na převážnou část mostu. Za zády jsem měl velmi příjemný velký strom, poskytující mi pocit bezpečí, který mi umožnil nerušené vnímání.
Nejprve probíhalo energetické posílení mostu - vytvoření silových bodů v jednotlivých pilířích. Trvalo asi 5 minut a bylo velmi dobře vnímatelné v haře - pocitem jakéhosi zpevnění a stability.
Následně začala sestupovat energie Grálu do prostoru středu mostu, "přišli úderníci shora". Pocitově silný tlak na temeno hlavy, jakoby se energie snažila "protlačit" dolů k zemi.
Poté docházelo k propojení jednotlivých bodů do linie a propojení protilehlých stran mostu za využití spojení mužského (na malostranském konci mostu) a ženského (na staroměstském konci) principu. Tento děj probíhal ve třech fázích, zřejmě nejprve na úrovni energetické, poté emoční a nakonec duchovní. K první - energetické - fázi mi přišla pěkná vize, v níž se od konců mostu ke středu koulela barevná klubíčka vlny, z malostranského konce zlatožluté a ze staroměstského stříbrné. Uprostřed mostu byla jakási prohlubeň, kam klubíčka spadla a různě se zde proplétala. Když se všechna klubíčka dokutálela, kam měla, rozlil se celým mostem i okolím velmi příjemný, velebný pocit klidu, harmonie a tepla. Pak jsem pocítil touhu jít přímo na most, kde právě probíhala duchovní fáze rituálu, vnímal jsem pro energie Grálu typické jemné, jasné průzračně bílé světlo, oslovující nejvyšší čakry. Rituál byl u konce, bylo třeba jen několika minut k stabilizaci nové (či prapůvodní?) úrovně Karlova mostu.         

(takto to vnímal "pozorovatel" Ondřej Plachý) 

Ihned po skončení rituálu bylo patrné obnovení energetické linie středem mostu a vstup energie grálu (bez rotační složky, jaká je v Lipanech) do plochy mostu v úseku mezi středy mosteckých věží. Před věžemi směrem od řeky vznikl vždy malý vortex. Během týdne byly otáčky obou vírů navýšeny – nikoli člověkem – na hodnoty srovnatelné se sedonskými vortexy. Od nich se také rozšiřuje energie na Staré Město a Malou Stranu. 

Část mostu nacházející se nad řekou má centrum v úrovni sochy sv. Cyrila a Metoděje. Zde je mezi sochami na zábradlí a v jejich šíři vytvořen energetický pruh, umožňující přístup některých vysokých bytostí z prostoru grálu k některým lidem. Nejsilnějším bodem pruhu je litinový čtvercový poklop ve středu mostu. Protože je most velmi navštěvován, je nejvhodnější hodinou pro meditaci sedmá ranní. Je možné, že toto místo bude v budoucnu sloužit pro určité zasvěcení. 

Je zatím příliš brzy na vyhodnocení všech důsledků obnovy a záležitostí, ve kterých se mohou uplatnit: duchovní proměny člověka, léčení, změny tělesných dispozic, párové rituály, příznivé ovlivnění přilehlých čtvrtí a podobně. Jestliže však bylo možné něco takového uskutečnit v této zemi, v místech, o jejichž duchovní charakter usilovali čeští králové, je na místě myšlenka o budoucnosti Čech a Moravy spojené s působením grálu. Jakoby sem jeho síla nyní pomalu přicházela a otevírala si cestu, na Karlův most podobně jako na Říp a do Lipan…

Pohled na distribuci energie ze Staroměstské mostecké věže Pohled z Hradu na šíření energie do Starého města
(nahoře) © Pavel Kozák:
Pohled z Hradu na šíření energie do Starého města

(vlevo) © Pavel Kozák:
Pohled na distribuci energie ze Staroměstské mostecké věže
Vortex a počátek působení energie u Staroměstské věže

(nahoře) © Pavel Kozák:
Vortex a počátek působení energie u Staroměstské věže

(vpravo) © Pavel Kozák:
Hlavní energetické místo v centru nad korytem řeky a pruh silného působení. V pozadí socha sv. Cyrila a Metoděje
Hlavní energetické místo