Duchovně zaměřeným lidem kdekoli na světě není lhostejné, jaký charakter má země, ve které žijí, či dočasně pobývají. Ten obvykle souvisí s určitými geografickými znaky a často v minulosti také ovlivnil rozsah a tvar území, osídlené daným národem.
 
Zvláště v dnešní době proměny člověka a Země je nám ku pomoci poznání a pochopení krajinných energií a jejich uspořádání v českomoravském prostoru. Také souvislostí míst, která od nepaměti měla významnou úlohu ve vývoji zdejších národů a prostoru pro jejich sídla. K tomu směřuje kniha o zdejším působení vlastností geometrie, kterou si národy světa navykly nazývat posvátnou.
 
Zde je k dispozici ukázka z knihy Posvátná geometrie Čech a Moravy.