Na západním svahu vrchu Tábor u Nemějic na Písecku stojí od podzimu roku 2010 kamenný kruh. Je nevelký, má však středový kámen a mimo něj je další menhir. Byl postaven péčí nadšenců z Písecka, především Veroniky Palukové. Je svou polohou harmonicky začleněn do zdejší krajiny a to i díky majitelce pozemku.
Léčebná funkce zahrnuje pomoc při většině nemocí s výjimkou nádorů a psychických onemocnění. Člověk při léčení stojí u středového menhiru zády nejprve ze strany proti svahu (diagnostika) max. 2 minuty a pak rovněž zády ke kameni na protilehlé straně, maximálně tři minuty.
Kámen mimo kruh výše proti svahu umožňuje za účasti vysoké duchovní bytosti posílení duchovní síly člověka oproti působení hmoty. Stojí se u něj čelem na straně od kruhu, přičemž musí být v kruhu přítomna aspoň jedna další osoba.
Hlavním účelem kruhu je zasvěcení dvojice lidí opačného pohlaví, přičemž nemusí jít nutně o partnerskou dvojici. Jeho průběh ovšem závisí na povaze a intenzitě vztahu. Pokud je úspěšný, vede k vnímání partnera na úrovni moudrosti Sofie Pistis a případně ke schopnosti páru předávat toto i dalším dvojicím.
Oba účastníci zde stojí čelem ke středovému kamenu, muž níže, žena výše proti svahu, vždy uprostřed mezi kamenem a malými kameny u něj.
Je to další novodobá megalitická stavba, která podobně jako holašovický kromlech může lidem pomoci ve zdravotních problémech a při postupu na duchovní cestě. Jistě bude hojně navštěvována i pro svou neopakovatelnou atmosféru.
Přístup je z obce Nemějice jižně k vrchu Tábor (lidově Burkovák), před lesem doprava po polní cestě.
 

Celkový pohled

© Pavel Kozák:
Celkový pohled
Střed kruhu s meditačními místy pro dvojice

© Pavel Kozák:
Střed kruhu s meditačními místy pro dvojice