• 21
 • 19
 • 10
 • 16
 • 29
 • 40
 • 00
 • 45
 • 44
 • 34
 • 08
 • 24
 • 23
 • 03
 • 43
 • 37
 • 36
 • 07
 • 02
 • 35
 • 22
 • 11
 • 25
 • 32
 • 46
 • 04
 • 14
 • 33
 • 41
 • 20
 • 13
 • 30
 • 27
 • 12
 • 09
 • 01
 • 15
 • 38
 • 17
 • 18
 • 31
 • 39
 • 42
 • 26
 • 05
 • 06
 • 28

V aktuální době je možno konstatovat, že znovuobjevování starých a prastarých způsobů užívání krajinných prvků ku pomoci lidskému pokolení dospělo do okamžiku, kdy je vhodné a nutné použít jeho výsledků pro pokolení dnešní. Tato úvaha vede k určité změně koncepce kursů ve smyslu vědomé praktické pomoci člověku tam, kde ji postrádá. Proto budou od podzimu jejich programy zaměřeny na upotřebení energií míst, kamenů a bytostí k řešení obtíží jedince v plynutí života, aby je v této době změn překonal.

Konkrétně půjde o pomoc při

 • nalezení  životní cesty a místa ve světě
 • poznání  postojů ženského a mužského principu pro novou dobu
 • řešení těžkostí psychických a životních
 • zajištění podmínek pro zdravé bydlení  včetně posílení lokalit
 • překonání vývojových zlomů civilizace
 • řešení karmy
 • léčení
 • duchovním vývoji