PŘEDMĚT, JEV NEBO SÍLA

V naší snaze odhalit podstatu grálu začněme u hmoty a prostoru. Bylo by snadné a jednoduché se zaměřit na pohár po vzoru povrchních přinašečů záhad, na věc viditelnou a hmatatelnou. Je tu však háček již na první pohled. Kalichů známe mnoho, hlubokých nebo mělkých, je nepřeberně mís a misek. Jen jedna nádobka se však od ostatních odlišuje tím, že působí na lidi neznámým způsobem. Označení grálu jako poháru lze tedy chápat jako zástupné nebo krycí. Jestliže však byl jeden kalich nebo mísa použit v souvislosti s grálem, stalo se tak pro jeho tvar a teoreticky se to může opakovat s jinou podobnou nádobou.


Často bývá grál ztotožněn s Kamenem mudrců nebo aspoň k němu připodobněn. Odtud pak jsou odvozeny jeho vlastnosti, totiž schopnost transformace člověka na duchovní, božskou bytost v lidském těle (Jung). I pokud je Kámen vzácným chemickým prvkem o vysokém atomovém čísle, jeho forma je na rozdíl od běžných prvků s výjimkou zlata čistá. Jistě působí na alchymistu v uvedeném smyslu, zvláště okamžiku zrodu. Musím zde však říci, že podle všeho, co jsem schopen zjistit, Kámen není grálem, ani Grálem s velkým G. Jedna ze substancí vzniklá v určité fázi výroby Kamene mudrců ale patrně s grálem blízce souvisí a může s ním být spojena. Řekl bych, že je to látka zvaná alchymické vejce nebo havraní křídlo. Je modročerné barvy a jejím vedlejším produktem je elixír života. Má jakousi spojitost se smaragdem, který je také někdy dáván do vztahu s grálem.

Smaragd, druh berylu, je znám svými kladnými účinky na paranormální schopnosti člověka včetně poznání událostí nezávisle na čase, tedy minulých i budoucích. Ani on grálem není, ale zřejmě má jako jediný z přírodních minerálů možnost být jeho prostředníkem; je zajímavé, že se to týká spíše světa hornin, nežli lidí.

Nelze, jak se ukazuje, ztotožnit grál ani s jedním z hmotných – i když výjimečných – elementů či předmětů, které jsou s ním v legendární a dnes i populární rovině spojovány. Toto spojení je nicméně významné, prakticky především u věcí vydutého tvaru, který může nebo nemusí mít zčásti ohraničený obsah. Avšak fenomén, který se prostřednictvím nádoby projevuje, existuje nezávisle na ní. Pouze za určitých okolností byl do ní vložen.

Přicházíme tedy k pojetí grálu jako něčeho, co nelze běžně našimi smysly vnímat a co přesto na nás působí, tedy určité síly. Je to ovšem síla nefyzikální, kterou nemohou vnímat ani vědecké přístroje; člověk určitým způsobem citlivý ano. Původ této síly je na rozdíl od jiných alternativních energií mimo prostor, který ztotožňujeme s naším vesmírem, dokonce mimo jeho duchovní sféru. Abd-ru-shin, který přednášel o grálu v meziválečném období, neměl mnoho možností vyjádřit charakter síly či energie, pokud měly jeho zprávy zůstat v rámci ducha. Ale vždy, když jde v podobných zprávách o energii, je popisována jako Světlo. Činí tak bible, kabalisté i gnostici. Světlo je v historii univerzálním výrazem pro záření viditelné i neviditelné a vyhovuje i jako označení potenciálů, které leží mimo náš dosah a nemáme pro ně definici.

Sdělení Abd-ru-shinovo je proto v souladu s chápáním grálu jako energie, jejíž „domovský“ prostor je běžně hmotným bytostem uzavřen. Nemáme žádné zprávy o tom, že by ji člověk dokázal odtamtud přenést pro vlastní potřebu. Abd-ru-shin dokonce hovoří o tom, že jakýkoli – mentální i energetický - vstup člověka do prostoru za hranicí grálu je pro lidi neuskutečnitelný. Dodejme, že je tomu tak na základě jejich vlastní volby. Proto byl nezbytný pohár, jehož prostřednictvím se tato síla projevovala v tomto nižším světě. Ti z lidí, kteří si to uvědomovali v dobách po Ježíšově odchodu, jej proto intenzivně hledali a někteří patrně i našli. Ve středověku musely být tyto snahy neveřejné, aby neškodily církvi, ale přesto bylo několik kompetentních a úspěšných hledajících. Ti buď pohár grálu našli nebo…získali jinak.

Grál je tedy potenciálem, zdrojem síly, kalich hmotným instrumentem. Dojde-li k vyzáření síly z nádoby, jde o jev. Pro ten pak měli naši předkové označení Svatý grál.