Posvátná geometrie Čech a Moravy

Cena: 390 Kč (včetně poštovného a balného)

Posvátná geometrie je souhrnem vědění o energiích tvarů a proto by se měla nazývat spíše energetickou geometrií. Vlastnosti pravidelných obrazců jsou zde povýšeny vyzařováním energie, jež je pro každý tvar specifická. Vznikne-li takový obrazec v krajině z bodů a linií, stává se určujícím faktorem pro charakter regionu či státu. Od starých časů tomu přikládali lidé význam a hleděli tento fenomén využívat pro svá osídlení a vyhledávání nových sídel. Nyní se badatelé v některých zemích snaží poznat působení takové geometrie a objevovat její podoby. České země jsou téměř výjimečným příkladem geometrických vazeb krajinných sil, které formovaly jejich území od pravěku. V této knize shrnul autor výsledky své dlouhodobé práce v oblasti energie české a moravské krajiny. Psychotronicky nalezené obrazce a jejich souvislosti osvětlují mnohé v prehistorickém a historickém vývoji našich zemí a utváření jejich územního rozsahu. Možná i to, proč lidé citliví na jejich vyzařování pokládají Čechy či Moravu za svůj skutečný domov. 

Z obsahu: Úvod jen velice krátký - Podoby krajinných energií - Geometrie a její výpověď - Česká kotlina a okolí - Ochranná horstva - Význam míst a historie - Geometrické uspořádání českých zemí - Tekoucí a stojatá voda - Vztahy s jinými zeměmi - Vývoj osídlení a energetická geometrie


Zde je k dispozici ukázka z knihy Posvátná geometrie Čech a Moravy.

   
 

Objednat

Zpět na seznam knih
 

Tajemná místa Prahy - přepracované vydání

Cena: 350 Kč (včetně poštovného a balného)
Jestliže podmínky, za kterých byla kniha vytvořena, podléhají vývoji, je i proměna knihy nevyhnutelná. Čas, který uplynul od napsání prvního vydání, otevřel poznávání jevů, které po stech a tisících let opět uvádějí duchovní svět do pohybu. Místa kolem smyčky Vltavy, na jejichž základě tu vzniklo nejvýznamnější české osídlení, se zdála i dříve úžasná a děje, které tu proběhly, nás fascinují už od školních let. Avšak to, co se událo v Praze v posledních letech, předčilo všechny předchozí úvahy a přineslo nám duchovní prožitky, jež významně usměrnily duchovní postup každého, kdo byl těch věcí účasten. Posléze vše nově objevené a obnovené a také vytvořené dospělo do okamžiku, kdy je nutné předání esoterní veřejnosti s přáním, aby i jí byly ku prospěchu a pomoci. Proto jsem původní knihu doplnil a pozměnil, kde bylo třeba. 

Z obsahu: Úvod autora - Povaha místa, jak ji známe a jak ji tušíme - Energie krajiny v oblasti Prahy - Prastaré časy - Čechové a počátky města - Od knížectví ke království - Karlovo rozšíření - Solitéry - Jak pohlížet na město - Výkladový slovník
   
  Objednat Zpět na seznam knih

 

 

Cena: 310 Kč (včetně poštovného a balného)
Kniha je pozměněnou verzí původního vydání, které bylo ve své době na počátku zájmu o hledání a navštěvování zvláštních nebo chceme-li posvátných míst na českobudějovicku a českokrumlovsku. Zatímco řada lokalit se s léty nezměnila, podoba jiných byla ovlivněna celkovým vývojem krajinných energií v Čechách. Také význam některých nově nalezených a vytvořených míst hovoří pro jejich zařazení do knihy. To vše vyústilo v její aktualizaci, především se zřetelem na pokračující duchovní proměnu českých zemí, ve které zaujímají jižní Čechy významné postavení. Snaha přiblížit místa čtenáři co nejvíce vedla autora nejen k doplnění textu, ale i změně obrazové části se zaměřením spíše na konkrétní podrobnosti. 

Z obsahu: Prehistorie kraje – České Budějovice – Okraje kotliny – Římov – Pod prvními kopci – Český Krumlov - A jeho okolí –Východně od Malše – Na pomezí – Širší územní a historické souvislosti
   
  Objednat Zpět na seznam knih

 

 

Cena: 300 Kč (včetně poštovného a balného)
Krajinné energie Šumavy vystupovaly více z pohoří již v době vydání knihy Tajemná místa Pošumaví. Od té doby se projevily mnohem více s důrazem na aktuální vývoj člověka v české kotlině. Bylo nutno se jimi zabývat a zjistit jejich význam a účinek pro lidi, kteří cítí chyby našeho světa a hledají cestu úniku před nimi. Oblast důležitých míst, kterých je na Šumavě mnoho, se soustředila na Pláně, kde přetrvává vliv osídlení z dávných dob více, než v okrajových oblastech. Vše, co je v tomto směru důležité, je předmětem knihy.  

Z obsahu: Tvář pohoří - Dávné tajemství - Prastaré osídlení Šumavy - Paměť Českých Žlebů - Strážný nebo Kunžvart - Od Borové Lady k hranici - Před a za Kvildou - Od Kvildy po Popelnou - Povodí řeky - Na dohled od Srní - Skály nad Vydrou - Luzný a jeho oblast - Mystérium Roklanu - Oblík a co kolem - Energetický systém Šumavy - Javornická hornatina - Vintířova památka - Nad jezerem Laka - Za Pláněmi - A co dál?
   
  Objednat Zpět na seznam knih

 

Objednané knihy zasíláme pouze v rámci České republiky.

Lze objednat jen knihy vydané nakladatelstvím ArchET.

 

POSVÁTNÁ MÍSTA ŠUMAVSKÝCH PLÁNÍ

novinka

ArchET České Budějovice 2017

 


 

TAJEMNÁ MÍSTA NA SAMÉM JIHU ČECH - přepracované vydání

ArchET České Budějovice 2011

TAJEMNÁ MÍSTA PRAHY - přepracované vydání

ArchET České Budějovice 2010


 

POSVÁTNÁ GEOMETRIE ČECH A MORAVY

ArchET České Budějovice 2010

ENERGIE GRÁLU

rozebráno

ArchET České Budějovice 2008


 

 

ATLANTIDA EX POST

rozebráno

ArchET České Budějovice 2006

 VYSOČINOU PO  STOPÁCH SANTINIHO

autoři: Marie Holečková, Zdeněk Chudárek, Pavel Kozák, Václav Cílek

MH Beroun 2006

Kontakt: Nakladatelství MH, Máchova 784, 266 01 Beroun


 

 

SANTINIHO CESTA ZA SVĚTLEM

autoři: Vladislav Dudák, Marie Holečková, Pavel Kozák, Jan Kroča, Vlastimil Marek, Zuzana Svobodová, Václav Cílek

MH Beroun 2006

TAJEMNÁ MÍSTA PLZEŇSKA

MH Beroun 2005


 

ENERGIE KRAJINY

rozebráno

ArchET České Budějovice 2005, druhé vydání 2009

ZÁHADY LETECKÝCH A JINÝCH NEŠTĚSTÍ

spoluautor: Petr Pavlů

Erika 2003


 

 

KAMENNÝ SVĚT

spoluautoři: P. Bartl, M. Holečková

MH Beroun 2003

ENERGIE MÍST NA ZÁPAD OD PRAHY

rozebráno

ArchET České Budějovice 2003 


 

 

TAJEMNÁ MÍSTA BRNA A OKOLÍ

MH Beroun 2002

TAJEMNÁ MÍSTA PRAHY

MH Beroun 2001


 

STO LÉČIVÝCH MÍST JIŽNÍCH ČECH

spoluautorka: M. Holečková

MH Beroun 2001 

TAJEMNÁ MÍSTA POŠUMAVÍ

MH Beroun 2000


 

 

TAJEMNÁ MÍSTA OD BLANÍKU K SUŠICI

MH Beroun 1999 

TAJEMNÁ MÍSTA NA SAMÉM JIHU ČECH

MH Beroun 1999


 

MÍSTA PŮSOBENÍ

rozebráno

ArchET České Budějovice a Pyramida Zdíkov 1997

ZPŮSOB EXISTENCE

rozebráno

DONA České Budějovice 1992