NOVÝ, ROZŠÍŘENÝ POHLED NA POVAHU KRAJINY

Kniha navazuje na předchozí (již rozebrané) autorovo dílo Místa působení. Množství a povaha nových poznatků shromážděných od jejího vydání vedly i k celkovému prohloubení alternativní krajinné filosofie a k potřebě odpovídajícího shrnutí a podání. Dílo je psáno tak, aby mohlo být i učebnicí, která doposud chyběla. I když je v něm řada příkladů z jiných zemí, je určeno v prvé řadě pro užití v českých a moravských krajinách a jejich přírodním a kulturním prostředí, spojeném s duchovní minulostí i budoucností naší země. 
 
Z obsahu: Krajina obydlená a navštěvovaná - Obraz světa přece jen geocentrický - Život v kosmu - Místo a člověk - Prostředky poznání - Síly a záření - Bytosti - Dávné kamenné stavby - Obrazce, ponejvíce v obilí - Přiblížení k dimenzím - Pomoc sobě - Otisky v krajině - Návrat prastarých schopností a činů - Pomoc krajině - Povaha změn - Přístup a pojetí - Výkladový slovník 
 
Zde je k dispozici krátká ukázka z knihy Energie krajiny.
   
  Zpět na seznam knih