Energie grálu

Cena: 330 Kč (včetně poštovného a balného)
Tajemný pojem grálu, který inspiroval středověké autory legend a je předmětem zájmu současných esoterních badatelů, dostává v této knize konkrétnější podobu. Čas, který prožíváme, je stále více ve znamení duchovního probuzení souvisejícího s grálem a je vnímán jako doba otevření tohoto jevu hledajícím lidem. Cesta vedoucí k němu prochází více nebo méně překvapivě krajinou jako energetickým fenoménem a užívá psychotroniky jako prostředku poznání. Aby mohly být vysvětleny dávné události kolem grálu, je nutno se zabývat minulostí člověka a bytostí, jež nesly vědomí o jeho účelu, především Ježíše Krista. Určení grálu pro vývoj středoevropského ducha pak má svůj skrytý výsledek v dějinách středověku a určitých zemí, k nimž náležejí také Čechy. A právě zde probíhají dnešní pokusy o doteky s jeho prostorem v místech, která byla vždy pro naši historii zásadní. Úloha Přemyslovců se tak stává významnou pro naši budoucnost, která ukáže zda jsou úvahy o duchovním předurčení české kotliny na místě. A také zda jsme schopni přijmout grál jako hlavní nástroj tohoto předurčení. 

Z obsahu: Důvody a určení - Vědomosti o grálu - Grál a lidé - Historie známá i neznámá - Přicházející poznání - Místa dotyku - Jak daleko je budoucnost 


Zde je k dispozici krátká ukázka z knihy Energie grálu.
   
 

 

Zpět na seznam knih