V aktuální době je možno konstatovat, že znovuobjevování starých a prastarých způsobů užívání krajinných prvků ku pomoci lidskému pokolení dospělo do okamžiku, kdy je vhodné a nutné použít jeho výsledků pro pokolení dnešní. Tato úvaha vede k určité změně koncepce kursů ve smyslu vědomé praktické pomoci člověku tam, kde ji postrádá. Proto budou od podzimu jejich programy zaměřeny na upotřebení energií míst, kamenů a bytostí k řešení obtíží jedince v plynutí života, aby je v této době změn překonal.

Konkrétně půjde o pomoc při

  • nalezení  životní cesty a místa ve světě
  • poznání  postojů ženského a mužského principu pro novou dobu
  • řešení těžkostí psychických a životních
  • zajištění podmínek pro zdravé bydlení  včetně posílení lokalit
  • překonání vývojových zlomů civilizace
  • řešení karmy
  • léčení
  • duchovním vývoji